ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนส้มป่อย หมู่ที่ 1 - สถานีสูบน้ำลำเซบาย ตำบลนางเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

(ไม่ได้ตั้ง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 177