อัตราภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

13 มี.ค. 2023 05:18:50 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 38
บัญชีอัตราภาษีป้าย ป้ายประเภท 1 (ก) อักษรไทยล้วน ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ (เช่น ป้ายไฟวิ่ง) อัตรา 10 บาท/500 ตร.ซม. (ข) อักษรไทยล้วน อัตรา 5 บาท/ 500 ตร.ซม. ป้ายประเภท 2 (ก)...