องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ลงพื้นที่ควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6 ก.ค. 2023 09:40:54 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 30
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ลงพื้นที่ควบคุมป้องกันโรคมือ  เท้า  ปาก  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ทุ่งมณี อสม ตลอดจน ตัวแทนผู้ปกครองได้ร่วมกันทำกิจกรรมตาม...

รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ (Big Cleaning Day)  “อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน”

6 ก.ค. 2023 09:37:32 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 27
  รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ (Big Cleaning Day)  “อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน” จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Cleaning Day) แนวทางประชารัฐ  จังหวัดอุบลราชธานี องค์กา...