ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมป้อมยาม อปพร.อบต.นาเลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ต.ค. 2023 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 40