ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนครีตสายบ้านหนองบัว ถึง บ้านทุ่งมณี จากสามแยกไปโรงเรียน ถึงบ้านทุ่งมณี หมู่ 5 ตำบลนาเลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ส.ค. 2023 17:35:52 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 223