รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และ ประเภทวิชาการ

10 ส.ค. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 208