ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาเลิง - แยกบ้านหนองบัว (เขตติดต่อตำบลไผ่ใหญ่) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 ธ.ค. 2022 18:38:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 231