การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหาร โดยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

2 ส.ค. 2022 10:34:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย ผู้ดูแลระบบ 386