รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

(ไม่ได้ตั้ง) รับสมัครงาน/โอน/ย้าย ผู้ดูแลระบบ 425