เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

8 ม.ค. 2020 23:30:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย ผู้ดูแลระบบ 242

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 

รายละเอียดประกาศสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่