ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองฮี,หนองหัวลิง บ้านผือ หมู่ที่ 2, 9 จำนวน 2 บ่อ ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

(ไม่ได้ตั้ง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 216