ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งมณี หมู่ 6,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ไม่ได้ตั้ง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 373