ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ 129-003 ถึงสายบ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก

(ไม่ได้ตั้ง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 213