ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนส้มป่อยหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมณีหมู่ที่ 6 ตำบลนาเลิงอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี

(ไม่ได้ตั้ง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 236