หาดทรายท่าวังใหญ่

(ไม่ได้ตั้ง) แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ ผู้ดูแลระบบ 559
    ที่ตั้ง บ้านดองส้มป่อย ม.1 ตำบลนาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ถนนหมายเลข 23 ใช้เวลา 56 นาที 50.0 กม. ใช้เส้นทางสาย ต.ศรีสุข อำเภอเขื่องใน ต.นาเลิง อ.ม่วงสา...