โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตทรายมูล-สี่แยกทุ่งมณี- หนองฮาง-หนองแคน-หนองตอ หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

(ไม่ได้ตั้ง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 176